За кулісами декларацій

Щорічно українські посадовці зобов’язані декларувати належ­не їм майно і отримані за попередній рік доходи. Це правило при­думане не вчора, а значно раніше. Кілька років тому на зміну па­перовим деклараціям прийшли електронні. Які статки і доходи декларують окремі лебединські посадовці, спробуємо узагальни­ти у «Темі дня».

Після заміни паперових де­кларацій електронними, дослі­дження статків посадовців зна­чно полегшилося. Адже отри­мати інформацію із паперових документів раніше було не так і просто. Нині ж достатньо запастися часом і терпінням та відкрити Єдиний державний ре­єстр декларацій. Уже протягом кількох років тут накопичуються декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До цієї категорії декларантів нині входять і члени Уряду, на­родні депутати України, поса­довці державних адміністрацій, місцевих рад. Як уже зазнача­лося, правила декларування постійно змінюються, розкрива­ючи суспільству дедалі більше інформації про джерела статків того чи іншого можновладця. А ще дають можливість співставляти, чи за доходами живуть посадовці. І чи не отримують вони деінде «лівих» доходів, що може вплинути на прийнят­тя рішень на чиюсь користь. По­дається декларація про доходи, отримані у попередньому році, раз на рік. Тобто, у 2020 році посадовці мали прозвітувати за 2019-ий. Зазвичай, це має від­буватися до 1 квітня. Однак че­рез карантинні обмеження кам­панію декларування подовжили до 1 червня. Цілком логічне запитання з боку тих же посадовців «Наві­що громаді знати, скільки я за­робляю?», виливається у таку ж логічну відповідь – бо хочемо знати скільки коштувало сус­пільству утримання посадовця.

Аби, знову ж таки, оцінити ефек­тивність витрати коштів платни­ків податків на його утримання. Ми ж із вами пам’ятаємо, що немає ніяких державних коштів, є кошти, які тим чи іншим спо­собом утримуються у вигляді податків і зборів із доходів гро­мадян та підприємств.

Хоча все ж варто зауважити, що народні депутати й інші високопосадовці отримують заро­бітну плату із державної скарб­ниці. Йдеться у тому числі і про посадовців Лебединської райдержадміністрації та інших представництв державних орга­нів влади на кшталт Пенсійного фонду, центру зайнятості, про­куратури, суду. А от посадовці міської, районної та сільських рад «заробляють» кошти відпо­відно до місцевого бюджету.

Аби побачити повну картину всього, що відбувається у сфері витрат на утри­мання посадовців, цьогоріч ми вирішили досліджувати доходи місцевих посадов­ців не тільки за 2019 рік, а й за 2018-ий. Тим більше у 2020 році планується проведення місцевих виборів, тож не всі можуть залишитися на своїх місцях після волевиявлення громади. Чим не привід запастися яким-небудь активом на кшталт земельної ділянки чи чогось подібного, аби після звільнення не мати клопоту із доходами?

Щоправда, вже тепер доведеться ви­знати, що інформації у процесі аналізу поданих декларацій отримано більше, ніж може вмістити газетна сторінка. Тож доведеться розподілити публікацію на кілька частин.

Поговоримо до доходи і статки народного депутата від Лебедин щини Миколи Задорожнього, голови і за­ступника голови райдержадміністрації, міського голови і голови районної ради та їхніх заступників.

ЩО У НАРДЕПА?

За 2018 рік народний депутат Ми­кола Задорожній, обраний по 162 ви­борчому округу восени 2019 року, не декларував ні об’єктів незавершеного будівництва, ні цінного рухомого май­на, ні транспортних засобів, ні цінних паперів, ні корпоративних прав, ні не­матеріальних активів. Доходи нардепа у вигляді заробітної плати за рік складали 67284 грн., його дружини – 163826 грн. Микола Задорожній не декларував на­явності ні рахунків у банках, ні готівки. А його дружина, поряд із солідарною від­сутністю рахунків у банку, декларувала на той час 20000 доларів та 50000 грн. готівкою. Також подружжя зафіксувало у декларації отриманий кредит у сумі 816466 грн.

Наприкінці листопада 2019 року Ми­кола Задорожній подає до реєстру пові­домлення про суттєві зміни у майново­му стані. Такою зміною стало придбан­ня автомобіля «Mitsubishi Pajero» 2007 року випуску. Вартість на дату набуття права зазначено у розмірі 320000 грн.

За минулий 2019 рік Микола Задо­рожній реєструє ту ж квартиру у Києві та придбаний автомобіль. Із доходів – 43064 грн., отриманих у вигляді заробіт­ної плати ще очевидно до обрання нардепом, 157339 грн. – заробітної плати та 156778 грн. коштів на виконання де­путатських повноважень від Верховної Ради України. Також депутат декларує 23953 грн., отриманих на оплату ви­трат на участь у навчанні від політичної партії «Слуга народу». Дружина Тетяна за 2019 рік отримує у два з половиною рази більшу, ніж попереднього року, за­робітну плату у розмірі 408779 від АТ «Сбєрбанк».

За рік готівковий доларовий схо­вок дружини нардепа зменшується із 20000 доларів до 10000. Гривневі за­ощадження залишаються на тому ж рівні – 50000 грн. А от сам нардеп уже декларує заощадження у сумі 16000 доларів готівки. Подружжя також де­кларує кредит, цього року у доларах – 40471. Хоча, судячи із дати отримання і назви компанії кредитора, мова йде про ті ж кошти, що і у попередньому році.

СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Вже колишній голова райдержадміністрації Віктор Химич протягом двох років декларував доходи родини у скла­ді себе та дружини Людмили.

У декларації посадовця за 2018 рік зазначена земельна ділянка площею 579 кв.м та квартира площею 99,20 кв.м у Лебедині, що на 100 відсотків перебу­вають у власності дружини. Серед тран­спортних засобів Віктор Химич деклару­вав належні йому автомобіль «ЗАЗ TF 6940» 2010 року випуску та мотоцикл «Ява 350». Цінних паперів, корпоратив­них прав, нематеріальних активів поса­довець не декларував.

Заробітна плата очільника райдержадміністрації за 2018 рік склала 235179 грн. Він також отримав 9707 грн. та 14400 грн. страхових виплат, 2629 грн. дивідендів у «Таскомбанку». Поса­довець задекларував 136423 грн. дохо­дів дружини у вигляді заробітної плати у ВПУ лісового господарства та 1726 грн. дивідендів у АТ «ПриватБанк», також 106 грн. відсотків від «ПриватБанку».

У 2018 році заощадження Віктора Химича на рахунках у банку складали 5000 доларів, 69552 грн. у Райффайзен­банку «Аваль» та 1731 грн. – у АТ «КредіАгріколь Банк». Заощадження дружи­ни задекларовані у сумі 5050 доларів та 20259 грн. у АТ «ПриватБанк». Фінансо­вих зобов’язань за 2018 рік подружжя не задекларувало.

У квітні 2019 року Віктор Химич де­кларує повідомлення про суттєві змі­ни у майновому стані. Ними став дохід від відчуження нерухомого майна на суму 115000 грн. та набуття власності на автомобіль 2019 року випуску «КІА Shortage» вартістю 549000 грн.

Порівняно із 2018-м у 2019 році подружжя Химичів розширило коло об’єктів декларування. Так, до згаданих вище квартири та земельної ділянки площею 579 кв.м. додалися дві земельні ділянки площею 20000 кв.м. кожна. За­декларовані відповідно на Віктора Хи­мича та його дружину. Адреса земельної

ділянки дружини не вказана, а от декла­рант зазначив місцем розташування цієї земельної ділянки с.Голубівку. Автомо­топарк подружжя теж зазнав незначних змін. Тепер у переліку декларованих транспортних засобів значиться автівка «КІА» та вже відомий мотоцикл «Ява», а от «ЗАЗу» немає.

Екс-посадовець задекларував за 2019 рік 371791 грн. заробітної плати у райдержадміністрації, 10358 грн. стра­хових виплат, 400 грн. виплат від профе­сійної спілки, 7200 грн. доходу від надан­ня майна в оренду СТОВ ім.Шевченка, 900 грн. відсотків від АТ «ПриватБанк», 63942 грн. пенсії, 521 грн. відсотків від «Таскомбанку» та згадані вже 115000 грн. доходу від відчуження (чомусь уже рухомого) майна. Його дружина за цей час отримала 114598 грн. заробітної пла­ти у ВПУ лісового господарства, 14046 грн. матеріальної допомоги від центру зайнятості, 7200 грн. доходу від надання майна в оренду від СТОВ ім.Шевченка, 741 грн. відсотків. Разом із дружиною за 2019 рік Віктор Химич декларував 11 рахунків у різних банках, при цьому не оприлюднив жодної суми. У квітні 2020 року декларує отримання заробітної пла­ти у сумі 123220 грн.

При подачі декларації перед звіль­ненням із посади голови РДА у травні 2020 року Віктор Химич декларує за січень-квітень 2020 року 207356 грн. заробітної плати, 3494 грн. страхових виплат, 19573 грн. пенсії. Також у де­кларації зазначені 27065 грн. матері­альної допомоги від центру зайнятості та 778 грн. заробітної плати від Лебединської районної ради дружини. У цій декларації знову з’являється інформа­ція про заощадження Віктора Химича на банківських рахунках: 2500 доларів у «Таскомбанку», та 145143 грн. у Райф­файзенбанку «Аваль», 1348 грн. – у АТ «ПриватБанк».

Заступник голови райдержадміністрації Оксана Лихина, згідно із де­кларацією за 2018 рік проживала із донькою та онучкою. Серед об’єктів нерухомості у родини заступника зе­мельна ділянка площею 19042 кв.м. у с.Червлене. ЇЇ донька володіє житло­вим будинком у Лебедині площею 56,1 кв.м. Ні транспортних засобів, ні цінних паперів, ні корпоративних прав Оксана Лихина за 2018 рік не декларувала. У райдержадміністрації вона отримала заробітної плати 308419 грн. та 6826 грн. доходу від передачі майна в орен­ду від ТОВ «Агрофірма «Василівка», 1600 грн. дивідендів від «ПриватБан­ку». На рахунках у банку Оксана Лихи­на задекларувала 10000 грн.

У 2019 році майновий стан Оксани Лихини не змінився. У декларації – ті ж будинок і земельна ділянка, той же склад сім’ї.

Заробітна плата посадовиці за рік склала 334436 грн., дохід від передачі в оренду 6826 грн. та 4302 грн. відсо­тків від АТ «ПриватБанк». На двох різ­них рахунках у АТ «ПриватБанк» посадовиця задекларувала вже 21462 грн. та 40000 грн.

Євген ШУЛЬГА