Виборів старост на Лебединщині не буде

Без виборів старост і представництва районними та обласними радами спільних інтересів територіальних громад… Таким надалі буде місцеве самоврядування в Україні. Про це свідчить опублікований 22 липня у парламентській газеті «Голос України» ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства». Документ набирає чинності наступного дня після опублікування, тобто 23 липня.

Цим Законом, зокрема вносяться зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, тепер виключені із системи місцевого самоврядування.

Що ж до існування інституту старост, то суттєвих змін зазнало саме його формування. Відбулося це між перший і другим читаннями законопроєкту про зміни у виборчому законодавстві.

Так, перша редакція проєкту передбачала обрання старост відповідною громадою. Однак у версії проєкту до другого читання та у вже зміненому Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» виключено пункт 141 «Староста». Саме у цьому пункті зазначалося, що  староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Також слово «староста» виключено із усіх пунктів виборчого кодексу, що стосуються можливості обирати і бути обраним.

За зміненим Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (cт. 541), старости затверджуватимуться сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Вони входитимуть до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працюватимуть в ньому на постійній основі.

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним раді та підконтрольним сільському, селищному, міському голові.

Не рідше одного разу на рік староста звітуватиме про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

При цьому повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.