Воєнний стан: укладання шлюбу з військовослужбовцем

Через повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну та введення 24 лютого 2022 року Указом Президента України воєнного стану, держава розробила окремий механізм реєстрації шлюбу для військовослужбовців, які не мають можливості бути фізично присутніми під час такої реєстрації. Тож тим, хто зібрався пов’язати свої долі у цей складний час, роз’яснення нових правил стануть у пригоді.

Відповідно до статті 32 Сімейного кодексу України державна реєстрація шлюбу проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану через 1 місяць після подання чоловіком та жінкою відповідної заяви. За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку (наприклад, якщо є безпосередня загроза для життя нареченого або нареченої).

Зареєструвати шлюб можна і у рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу». Проте цей проєкт запроваджено не в усіх населених пунктах України. Детальніше ознайомитись з переліком таких населених пунктів можна на сайті Міністерства юстиції України у відповідному розділі.

Щодо нововведень, то згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року №213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану» на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу проводиться з урахуванням таких особливостей:

Реєстрація шлюбу дистанційно

Державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої).

У такому випадку заява про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві. А керівник забезпечує передачу такої заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

Заява військовослужбовця має містити відомості про нього та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство. У разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої) – також відомості про обране прізвище.

Засвідчення факту реєстрації шлюбу актом керівника

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Такий акт надсилається командиром (керівником), яким його було складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Акт може складатися в присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох свідків.

Заява військовослужбовця може надсилатися як безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про державну реєстрацію шлюбу нареченим (нареченою), так і до іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи територіального органу Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво. Якщо звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану у разі внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за наявності доступу до нього.

Євгенія ЛОГВІНЕНКО, завідувач сектору «Лебединське бюро правової допомоги»

За безоплатною правовою допомогою Ви можете звернутись до сектору «Лебединське бюро правової допомоги», за адресою: м.Лебедин, пл.Соборна, 29, тел. (05445) 2-14-12