Що треба знати про договір із нефіксованим робочим часом

10 серпня набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (законопроєкт від 25.02.2021 р. №5161). Цим документом законотворці врегулювали питання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, забезпечення гнучкості у виборі організації трудових відносин, посилення мобільності працівника.

Що таке трудовий договір із нефіксованим робочим часом

Це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає винятково у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці.

Закон зазначає, що саме роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та погоджує з працівником режим роботи й тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому мають дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Вимоги до форми та змісту договору

Договір з нефіксованим робочим часом укладається обов’язково у письмовій формі та повинен містити інформацію про:

– спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;

– спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання;

– базові години та дні, під час яких від працівника можуть вимагати працювати.

Трудові права працівника

Закон передбачає, що роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові виконувати роботу за трудовими договорами з іншими роботодавцями. Також наголошується, що виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тобто, працівники за такими договорами не обмежені у загальних трудових правах, наприклад, у праві на відпустку.

Відмова працівника від роботи

Працівник має право відмовитись від виконання роботи та не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у наступних випадках:

– роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових годин та днів;

– у разі настання тимчасової непрацездатності чи виконання державних або громадських обов’язків;

– повідомлення роботодавцем працівнику про наявність роботи із порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором.

Робочий час

Кількість базових годин не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів – не більше 6 днів на тиждень. Водночас мінімальна тривалість робочого часу працівника протягом календарного місяця становить 32 години.

Заробітна плата

Заробітна плата виплачується працівникові за фактично відпрацьований час або фактично виконану роботу залежно від системи оплати праці. Втім, якщо працівник протягом календарного місяця взагалі не виконував роботу, або виконував її менш як 32 години, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці.

Припинення договору

До такого виду трудового договору застосовуються звичайні підстави його припинення. Водночас у договорі можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення, які можуть бути пов’язані зі здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

Відповідальність роботодавця

Закон передбачає, що кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів такого роботодавця. Якщо ж працевлаштовано менше ніж 10 працівників, то роботодавець має право укласти не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Перевищення такої кількості трудових договорів є підставою для накладення на роботодавця штрафів.

Подібно цьому, штрафи встановлені й за укладення договору з нефіксованим робочим часом, яким приховується класичний трудовий договір.

Зміни в трудовому законодавстві вивчала завідувач сектору «Лебединське бюро правової допомоги» Євгенія ЛОГВІНЕНКО

Безоплатну правову допомогу Ви можете отримати, звернувшись до сектору «Лебединське бюро правової допомоги», за адресою: м.Лебедин, пл.Соборна, 29, з 8:00 до 17:00 (ПН – ПТ).